Welkom

Op deze website is het magazine ‘OpenUP’ te vinden voor gebruik door studenten en docenten in de kunsteducatie.

Dit magazine is erop gericht meer cultureel diverse voorbeelden aan te dragen voor gebruik in de kunst- en CKVlessen, om zo beter aan te sluiten op onze veranderende leerlingenpopulatie. Nederland is tenslotte een multiculurele samenleving, met een grote diversiteit aan culturele achtergronden. Binnen school is dit net zo goed het geval. Als docent hebben wij de pedagogische verantwoordelijkheid ALLE leerlingen te voorzien van herkenbaarheid, respect en ruimte om zich te ontwikkelen, zodat ze aan het eind van hun schooltijd voorbereid de samenleving in kunnen.

Als u als docent behoefte heeft zelf een draai te geven aan het magazine, er uw eigen of door leerlingen verzamelde voorbeelden in te bundelen, bent u van harte welkom om een van de twee digitale formats te gebruiken voor de vormgeving van uw versie van OpenUP2.0. Graag ontvang ik voltooide versies van OpenUP2.0 om op deze website te delen. Zo creëren we met elkaar een steeds groeiende database.

Ook is het onderzoek, wat de basis is geweest voor het magazine, te vinden op deze website.

Veel plezier met het lezen en gebruiken van het magazine en wees creatief!

– Soscha E.M. Webbink